”Den starka folkökningen i Göteborg under 1870-talet krävde en betydligt utökad bostadsproduktion och för att underlätta kreditgivningen till denna grundades år 1869 på initiativ av fil. dr A.W. Ekman ovanstående bolag, vars ändamål är att mot säkerhet av inteckningar lämna fastighetsägare lån på förmånligaste villkor. Rörelsen har år efter år utvidgats jämlöpande med stadens snabba framåtskridande; år 1878 var omslutningen kr. 4 milj., år 1928 kr 62 milj. och år 1938 kr. 71 milj.

Styrelsens ordförande är arkitekt Sven Steen. Verkst. Direktör sedan år 1937 är bankdirektör S. Welin.”

Bilden i sidhuvudet visar Göteborgs Intecknings Garanti A.B:s fastighet vid V. Hamngatan 10.

Källa: Wendel, B., Beskrivning över Göteborg med omnejd, Fournir, Stockholm, 1939