”Angående eldsvådetillbudet 4 dennes på aftonen i plåtslageriarbetaren J. P. Bergmans lägenhet i tredje våningen nr 15 vid Brunnsgatan hölls i dag på e. m. förhör infor poliskammaren.

Bergman hade med en kamrat kommit hem något berusad och grälat samt sagt till hustrun att servera dem brännvin. Hustrun hade då förebrått mannen för hans uppförande, då den berusade fattar en brinnande fotogénlampa och slungar mot hustrun som höll sitt minsta barn å armen. Brännaren i lampan föll ned i sängen men kastades därifrån af Bergman mot fönstret, då gardinerna antändes och uppbrunno. Elden blef af Bergman och tillskyndande personer raskt släckt innan brandcorpsen ditkom. Hustrun och barnen hade flytt ur hemmet då elden uppstod. Hustrun, som mannen med ena handen slagit i ansiktet, yrkade ej ansvar för våldet.

Bergman sjelf visade sig mycket ångerfull. Han som annars vore nykter och arbetsam hade denna afton råkat ut för olyckan, men det skulle också vara sista gången, lofvade han.

Fastigheten, som eges af Johan August Anderssons sterbhus, är försäkrad i “Skandia för 20,195 kronor, och har skadan värderats till 26 kronor. Bergmans lösöre var oförsäkradt.

Bergman kommer att åtalas inför polis- I domstolen för vårdslöst umgående med eld.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 7 december 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Brunnsgatan, del av norra sidan mot öster. Från Brunnsgatan med Göteborgs Arbetarebostads-Aktiebolags hus till vänster.