”Skridskobanorna ha nu öppnats och äro täckta med rätt god is. Så är “Nordens“ bana på Idrottsplatsen färdig att mottaga utöfvare af den friska vinteridrotten, och i Trädgårdsföreningen vimla det af åkande å dammen.

Ute i Slottsskogen äro dammarne tillgängliga för skridskoåkare och de vanliga anordningarna vidtagna i Strandpaviljongen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 12 december 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: I brist på skridskoåkare visas här andra vinteraktiviteter i Slottsskogen under 1910-talet.