1800-talets Göteborg

Nu är skridskobanorna öppna

”Skridskobanorna ha nu öppnats och äro täckta med rätt god is. Så är “Nordens“ bana på Idrottsplatsen färdig att mottaga utöfvare af den friska vinteridrotten, och i Trädgårdsföreningen vimla det af åkande å dammen.

Ute i Slottsskogen äro dammarne tillgängliga för skridskoåkare och de vanliga anordningarna vidtagna i Strandpaviljongen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 12 december 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: I brist på skridskoåkare visas här andra vinteraktiviteter i Slottsskogen under 1910-talet.