”Automatrestaurationen, som fått sin lokal inrymd i den butikslägenhet, som förut innehafts af Gustav Hagmans fotografi- och konsthandel, Södra Hamngatan 15, öppnas någon af de närmaste dagarna.

Sjelfva automaterna äro leverarade af Machinenfabrik Sielaff, Berlin, som innehar patent å desamma samt levererat liknande till Stockholm och Malmö samt Kristiania och Köpenhamn. Arbetet med lokalens förändring har utförts af byggmästare F. O. Peterson, inredningen efter ritningar af ingeniör Axel Engström.

Den stora väggen å lokalens ena långsida kommer att förses med spröjsindelade, facettslipade speglar hvilka levereras af hr Louis Fehn. Målningsarbetet är utfördt af Måleribolaget S. A. Wahl­ström. Möblerna ha levererats af A. Svensson & Sons filial härstädes.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 11 december 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Södra Hamngatan 13-19 [från höger] Mitt i bilden, på andra sidan kanalen, syns Automaten.

unbekannte Zeitung [Public domain], via Wikimedia Commons” 1896.