”Snickeriarbetaren Erik Olsson införpassades i dag på e. m. Han är förut straffad för förfalskning samt för sjette resan stöld.

Han hade 23 sistl. november falskeligen uppgifvit sig för arbetsförman vid ett villabygge vid Långedrag samt i källarmästare Holmdals namn reqvirerat bräder bos byggmästare Nathan Persson till ett värde af kr. 22: 73 ocb hos handlande Daniel Schröder till 30 kronors värde. Dessa bräder hade Olsson sjelf mottagit vid Rosenlundskanalen och sannolikt försålt till fiskare.

Olsson förnekade fräckt all kännedom om saken, oaktadt fyra personer intygade att han reqvirerat och mottagit bräderna.

Målet remitterades nu till rådhusrätten.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 14 december 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Åskådare vid Långedrag fr. AE segling. d. 20 Juli 1913.