”En ny snöplog efter amerikansk modell har för statsbanornas räkning konstruerats af Göteborgs mekaniska verkstad och i dagarne afgått till Bollnäs. Den utmärker sig genom sin höjd, går på tvenne 4-hjuliga boggier och har en förstäf med svängda sidor. Den nya plogen behöfver troligen, då den blir belastad, skjutas af dubbla lokomotiv.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 15 december 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Samlingsportalen.se. Amerikansk snöplog i arbete i Storlien 1923.