”Antalet personer, hvilka under nov. månad varit intagna å fattigvårdsanstalten Gibraltar, uppgick till 757 män och 473 qvinnor, af hvilka 447 män och 152 qvinnor voro försörjningshjon, 146 män och 133 qvinnor sjukafdelningnhjon, 90 män och 94 qvinnor dårhushjon, 36 ammor, 36 manliga och 18 qvinnliga skolbarn, 22 manliga och 19 qvinnliga kolt- barn samt 16 manliga och 21 qvinnliga dibarn.

Antalet personer, som under samma månad varit intagna å försörjningehuset i Majorna, utgjorde 63 män och 9 qvinnor, alla försörjningshjon.

Ordinarie understöd har under månaden inom stadens tio fattjgvårdsdistrikt utdelats till 3,440 personer med 17,017 kr. och i extra understöd ha utdelats kr. 1,069 till 157 personer.

Härjemte ha utdelats 10,033 brödkakor och 3,913 matportioner.

Till 153 personer från främmande kommuner utbetalades 925 kr.

Till 1,029 skolbarn utdelades 25,116 brödkakor.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 20 december 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Blick från Kapellplatsen mot Gibraltar (Vasa sjukhus).