”Brandcorpsen har under det gångna året varit allarmerad 156 gånger, däraf 25 gånger för soteld och 5 gånger tiil följd af falsk larmsignal.

Af eldsvådorna hafva 11 varit af den beskaffenhet att, 2 eller flera slangledningar från brandpost eller större handkraftspruta , behöft användas. Vid en af desea eldsvådor hafva 8, vid två 4, vid två 9 och vid sex 2 slangledningar på en gång varit i verksamhet. Sjutton eldsvådor hafva släckts med 1 ledning från brandpost eller större handkraftspruta och vid öfriga 98 eldsvådetillfällen hafva endast s. k. pytsspruta kommit till användning.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 3 januari 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Tunnan 525 mm hög pump, 3500 mm ca lång bommullsslang.