”Man kan inte påstå att möjligheterna till vintersport försummas i Gö­teborg. Julklappsskidor och julklappskälkar avprovades i går under stoj och glam i alla backar, där snön fick ligga i fred för renhållningsverkets mannar. Det ymniga snöfallet kom alldeles som på beställning.

Man kan tydligen vintersporta var som helst. Till. och med på hustaken! Man kan sålunda använda taket som skidbacke. Detta anser läsaren naturligtvis inte vara sant, såvida det inte är fråga om ett försök till skidfärd i stil med störtloppet från Åreskutan.

I går inträffade det emellertid att ett hustak mitt inne i stadens centrum togs i bruk av en skidlöpare . för denna härdande idrott. På eftermiddagen observerades nämligen en yngling, som stakade sig fram på det platta taket i Arkaden. Eleganta svängar runt skorstenarna gåvo illusionen av slalom fastän det på grund , av takets konstruktion inte kunde bli tal om någon backåkning i egentlig mening.

Att detta vintersportsevenemang väckte en viss uppmärksamhet bland gatutrafikanterna är givet. På Gustaf Adolfs torg, där man hade en ganska bra åskådarplats, blev det snart folksamling, och i rådhusets fönster — den verkliga »sadelplatsen» trängdes tjänstemännen för att få se en skymt av den ovanlige vintersportaren.

Alla sätt äro bra utom de tråkiga, och exemplet från Arkaden kan gärna upprepas där byggnadens stil tillåter det utan risk för att skidåkaren störtar i gatan. Det kan till och med bli ett uppslag för hrr byggmästare, när det gäller att bygga nya hus med »alla nutida bekvämligheter». Hur skulle det vara, om vi i hyresannonserna så småningom få se i raden av finesser: »…………………………… kylskåp, speceriskåp,

sopnedkast, tvättmaskiner, piskaltan, och skidbacke på taket»? Sedan är steget inte långt till simbad och skridskobana, ja, vi våga inte tänka tanken ut, när det gäller att dra ut konsekvenserna.” (Ur: Göteborgs-Tidningen 28 december 1938)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs-Tidningen 28 december 1938.