”Nästan alla fjordar i skärgården I äro nu mer eller mindre isbelagda. Enligt meddelande från Brännö äro Dana-, Hake- och Rifö-fjordarne delvis isbelagda.

Isen är dock ännu icke hinderlig för sjöfarten; endast en eller annan segelbåt har haft svårigheter att taga sig fram.

Isbrytaren II är iordningsstäld att genast kunna gå ut och rensa farvattnet, om det skulle finnas vara af nöden.

Å Sälöfjorden ligger isen på sina ställen så fast att den är gångbar. Från Långö gingo några personer i går till Klöfverön. Längre in vid Kråkerön har man redan kört rätt långa sträckor på isen. I Marstrands hamn och fjordarne däromkring ligger is, fastän ganska svag sådan.

I Lysekil äro båda hamnarne isbelagda, och längre norrut finnes äfven mycket is. Man befarar öfverallt allmänt islägg. Isen har emellertid hittills ej varit till något hinder för ångbåtstrafiken.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 13 januari 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Göteborgs stads isbrytare: Isbrytaren.