En insändarskribent beklagade sig över att vägarna blev allt mer osäkra: ”Ett nytt öfverfall skedde sistlidne onsdags eftermiddag på Allmänna vägen i Galgkrogarne, i det att åkaren Eliasson då svårt misshandlades af en från Amerika hemkommen bondeson från en grannsocken samt tillika förlorade en penningsumma.

Med anledning af detta och andra våldsdåd hematälles att vederbörande ordnings upprätthållare måtte hålla bättre uppsikt, särskildt under marknadsdagar och fardagar, på denna och andra liknande starkt trafikerade vägar, på det att fredlige vandrare må få passera oantastade. Och borde ölhandeln på dessa dagar stängar kl. 4 e. m., hvilket i sin mon kunde bidraga till ordningens vidmakthållande.

Trafikerande.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 12 januari 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Svartvitt foto, sträckningsbild Korsvägen- Getebergs äng. Visar östra sidan mot mellan Korsvägen och Getebergsäng, ca 1900-10.