”Besiktning af platsen för den nedbrunna cirkusbyggnaden m. m. har i dag förrättats, och kommer undanröjningsarbetet att redan i morgon begynna.

Källarmästare Möller har beslutit att g9nast låta uppbygga en ny tidsenlig cirkusbyggnad af sten, järn och glas samt har redan ritningarna klara. Cirkus Wulff som nu vistas i Stockholm har som bekant af hr Möller förhyrt cirkus från 15 nästa mars, till hvilken tid den nya byggnaden också antages vara färdig.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 11 januari 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Svartvitt foto från Södra vägen, visar Lorensberg och Cirkus möt söder. År 1969.