”Fotografien är i våra dagar mer än ett yrke, det är tillika en god del konst, för att icke säga: ett stycke vetenskap. Också äro fotografikonstens hjelpmedel i våra dagar mångahanda.

Ett besök i en modern, tidsenlig fotografisk atelier är därför af icke ringa intresse. En sådan har för icke länge sedan blifvit öppnad i Göteborgs Arkaders öfversta våning af fotografen Steen–Möller.

Hvad som här allra först ger intryck af gedigenhet är den rymliga och präktiga lägenheten med eleganta salonger, frisérrum etc. Och de här exponerade profven på atelierens alster fängsla därnäst besökarens uppmärksamhet. Förträffliga fotografiska bilder i alla storlekar blicka oss till mötes från ramar och stafflier — ända från miniatyren till fullt kroppslig storlek.

Hr Steen-Möller residerar på de Arkadiska höjder, som under stundande sommar lära komma att lifvas äfven af friluftskafé med d:o musik. Men redan nu är det ganska liflig trafik i hiss och trappor dit upp, där vår modernaste och största fotografiatelier etablerat sig.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 26 januari 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Ateljékamera av märket ”Globus” i trä på svartmålat träunderrede med tre fötter, varav en fot är hjulförsedd. Höj- och sänkbart med vevad kugghjulsmekanism. Reglerbar kameravinkel med mindre vev.