Den 28 december förra året berättades här om ett hittebarn som påträffats i Kärralunds skog, idag får vi veta den hårda domen som blev påföljden för modern.

”Det utlagda barnet. Fabriks- arbeterskan Gertrud Amalia Johansson, som 23 sistl. december i Kärralunds skog omkring 60 fot från portvaktstugan utlade sitt 8 månader gamla flickebarn, hvilket sedermera upphittades af ett par gossar, dömdes i går e. m. af Askims häradsrätt till 6 års 3 månaders straffarbete. Det stränga straffet berodde härpå att barnet utlagts på ett sådant sätt, ”att det utan modrens förvållande blifvit vid lif. Barnet är nu fullständigt friskt och utan fara för men i framtiden.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 27 januari 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Akvarell den ena av två under gemensam passepartout. På baks. (på skyddspapper runt ramen) följande påskrift: ”Denna målning av min hustrus, född Wemyss, födelsehem Brygelsnäs (anm.: denna akvarell avfotograferades ej av GM vid detta tillfälle, nov. 1953) i Alingsås landsförsamling och hennes bostad vid tiden för vår förlovning år 1899, Kärralund i Örgryte är utförd av Miss Emely Nonnen i hennes åttonde decennium. Hon och systern Mary ägde (eller bebodde) då landeriet Liseberg i Göteborg. – Barthold Carlson.