”Elektriska ljuskablar kommo under den i natt rådande starka stormen i kontakt å flera ställen med påföljd att ljuslågor och rätt starka knallar uppstodo. Dylika kontakter anmäldes vid Södra vägen, Skolgatan, Stora teatern och allén invid densamma samt inne i staden, i närheten af Kasernen. Å vederbörande kraftstation, till hvilka ledningarna hörde — både Elektron och Göteborgs elektriska — afstängdes emellertid, så fort kontakterna rapporterats, resp. ledningar, så att all fara genast afvärjdes. Man behöfde ej allarmera brandcorpsen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 31 januari 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Lasarettsgatan med kraftverket i bakgrunden, foto omkring år 1920.