”Byggnadsverksamheten i Göteborg under 1899 har omfattat uppförandet af 77 nya byggnader och förändringars vidtagande å 60 dylika.

Antalet lägenheter inom staden har härigenom ökats med 252 handels-, fabriks- och magasinslägenheter o. d., 2,587 rum och 1,134 kök. Kökens antal kunna anses beteckna de nyinredda boningslägenheternas antal, som är mindre än 1898, då denna siffra utgjorde 1,256.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 30 januari 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Bygge omkring år 1900, nära Carl Johans kyrka.