”En gammal svensk-amerikan, general O. Dreutzer, afled här om dagen i Frankfort, Ky., i en ålder af 84 år.

Dreutzer föddes år 1816 i Göteborg och ingick vid unga år i svenska flottan. Vid 17 års ålder reste han till Amerika och gjorde med briggcn Juno flere resor från New Bedford. År 1835 under kriget i Florida, ingick han som frivillig i Förenta staternas flotta och deltog i flere drabbningar i St. Johns River och annorstädes. Efter fyra månaders tjänstgöring reste han hem till Sverige och genomgick krigsskolan i Karlskrona, hvarefter han utnämndes till löjtnant och uppsyningsman öfver fem lotsstationer på Sveriges vest kust. Han återvände dock efter några år till Amerika, och år 1854 började han praktisera som advokat i Waupaca co., Wis., hvarest han valdes till County treasurer, senare till registerter deeds och slutligen till county judge.

År 1866 utnämndes han till konsul i Norge och sysselsatte sig där med studier af fornnordisk litteratur, hvarjemte han öfversatte några gamla urkunder angående Amerikas upptäckande af nordmännen ett tusen år tillbaka. År 1873 bosatte han sig i Sturgeon Bay på östra sidan af Green Bay, och för några år sedan reste han ned till Tennessee.

Dreutzer var brigadgeneral i Wisconsins milis, skrifves till “Nordstjärnan.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 9 februari 1900)

Bilden i sidhuvudet av:  Charleston, S.C. : T.F. Gray and James – Transferred from [1], Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3655599