”Bespisning af fattiga folkskolebarn pågår nu i skolhusen a Redberget, Qvarnberget, vid Fjällgatan, i Landala, i Victoriaskolhuset samt ett par andra ställen. Två dagar erhålles till middag välling och smörgås, två dagar soppa med kött och potatis och två dagar ärter med korf.

Föreningen för barnens bespisning inköper numera sjelf matvarorna, som tillredas vid skolorna genom vaktmästarens hustru eller annan lämplig person. För närvarande erhåller dock hvarje barn endast middagsmåltid hvarannan söckendag i veckan. Det är ju att hoppas att föreningen med tiden skall se sin menniskovänliga verksamhet i ekonomiskt hänseende så gynnad, att den kan gifva hvarje barn bland dem, som få del af bespisningen, middag hvarje söckendag under de veckor bespisningen fortgår.

Damerna i föreningens styrelse öfvervaka i tur och ordning serveringen i de olika lokalerna.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 10 februari 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Redbergsskolan 1881 John Wessman.