”Utländske ”trawlare” husera fortfarande i våra farvatten. Under torsdagen och fredagen har särskildt en större ångare, troligen tysk, trawl-fiskat fram och åter mellan Vinga och Hamneskär. Som vanligt har detta icke gått af utan ganska kännbar direkt skada för våra fiskare. Trawlaren i fråga förstörde nämnda dagar fiskeredskap (backor), tillhörande fiskare från Knippla, för ett värde af omkring 600 kronor. När skall en gräns sättas för denna sköflande framfart?” (Ur: Göteborgs Aftonblad 3 mars 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: trålaren ”Albartros” förolyckande d. 4 Jan. 1913.