”Nykterhetstalarinnan fru Alli Trygg-Helenius höll i lördags kl. 5 e. m. å Handelsinstitutet föredrag öfver den i Amerika och England samt äfven i Belgien, Frankrike m. fl. länder införda Scientific Temperance Instruction, s. k. vetenskaplig nykterhetaundervisning. Hufvudtanken i fru Holenius föredrag var, att den radikalaste och säkraste metoden att hämma supsedens förderfbringande arbete är att skydda det uppväxande släktet mot dryckenskapen, enär det är lättare förekomma än bota.

Föredraget, som åhördes af i synnerhet lärare och lärarinnor, var långt, men ledigt och intressant.

Före föredraget utförde fru Helenius en proflektion med barn från folkskolan för att åskådliggöra hur man i England och Finland bedrifver denna nykterhetsundervisning.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 5 mars 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Handelsinstitutet.