”En häst, tillhörig arrendatorn C. F. Johansson på Kristinedal i Gamlestaden samt körd af drängen August Börjesson, råkade i dag på f. m. i sken å Victoriagatan. Skjutsen hade hållit utanför huset nr 32 vid nämnda gata, och då Börjesson skulle vända höll vagnen på att välta, hvarvid Börjesson slungades ur vagnen och hästen föll i sken nedför backen. Börjesson släpade med till hörnet af Engelbrekts- gatan, där han slog hufvudet i trottoiren och därvid släppte taget. Hästen fortsatte ned till Vasagatan, där den fast- togs af tillskyndande personer.

Börjesson, som erhöll ett mindre kross- sår i hufvudet, fördes till Sahlgrenska sjukhuset. Hans skada är icke af betydenhet.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 5 april 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Dahllöf & Hedlund Hörnet af Vasa- och Viktoriagatorna Göteborg [tryckt på kartongens framsida, nedre högra hörnet.]