Undre rubriken ”Från Allmänheten” skrev den upprörda signaturen N. om försäljningen av starar på Kungstorget.

”En efter utseendet att döma välmående landtbrukare utbjöd i dag till försäljning på Kungstorget bland andra varor äfven ett parti dödade starar.

Kunna vår stads invånare verkligen hafva kjerta till att uppmuntra dylik barbarism och sedan mage att smörja sig med starstek?    N.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 12 april 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kungstorget en marknadsdag. Troligen 1 oktober, på den så skallade Fardagen en traditionell markandsdag. Fardagen förr en dag då man kunde byta arbetsgivare och anställningar gällde ofta på ett år i taget. Ca år 1900.