”Sju unga män — de flesta i tonåren — som aktivt deltagit i det kravallartade bråket på Liseberg natten mellan 15—16 maj i år stod på tisdagen inför Göteborgs rådhusrätt. Åtals-punkterna var över lag ohörsamhet mot ordningsmakten, förargelseväckande beteende och missfirmelse.

Tre av ynglingarna erkände det mesta av vad åklagaren hade att berätta, men de övriga fyra bestred. Flera polismän hade kallats att vittna och ett par av dem fick sätta till hela dagen; de gick ut och in i rättssalen för att lämna sina vittnesmål i fall efter fall.

Stadsfiskal Nils Bjerner inledde med att berätta om upprinnelsen till bråket. Han demonstrerade Lisebergs-området med hjälp av en stor kartskiss.

Upprinnelsen till det stora tu-multet var ett slagsmål mellan två ynglingar. Slagsmålet in-träffade vid stora dansbanan vid 23.45-tiden. Ett par ordningsvakter försökte skilja slagskämparna åt. Man försökte ta hand om en av de båda, som var synnerligen oregerlig. En del kamrater till honom tog hans parti och visade plötsligt aggressivitet mot vakterna. Mycket folk började samlas, då det var stängningsdags på nöjesfältet, som den kvällen hade besök av 19.000 människor. Ett par polismän försökte komma ordningsvakterna till undsättning. De kunde dock inte forcera den kompakta mur av människor som bildats. Först sedan de dragit sablarna till skydd mot den påträngande massan nådde de fram. Situationen blev med ens mycket hotfull. Grus och andra föremål kastades. Omkring 4.000 personer var då samlade. Innan polisen drog blankt varnade de massan. Vid en rundslagning med sabeln blev en av de åtalade träffad av ett hugg.

Polisförstärkning tillkallades, men inte ens de tio poliser som kom lyckades skingra folkmassan som var synnerligen ohanterlig. Polismännen drog sig därför på order av en överkonstapel tillbaka till nöjesfältets polisstation. Den slagskämpe man från början skulle ta hand om lyckades under tumultet smita sin väg. Ytterligare förstärkningar tillkallades och sammanlagt var ett 30-tal poliser och ordningsvakter i arbete. Mängden samlades utanför stationen och uppviglande ord haglade i luften såsom »snuten skall ha stryk» o. s. v.

Efter ytterligare misslyckade försök att lugna folkmassan sattes den stora rensningen in. 6.000—8.000 människor var då samlade. Sammanlagt 12 personer blev omhändertagna av polisen av skilda anledningar. Åklagaren betecknade uppträdet som synnerligen elakartat. Att det dock avlöpte relativt gott tillskrev han polisens goda omdöme. Masspsykosen kunde , dock lätt ha fått oanade konsekvenser.” (Ur: Göteborgs-Posten 1 december 1954)

 

Bilden är hämtad från Göteborgs-Posten 1 december 1954

 

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs-Posten 1 december 1954.