”Cirkus Wulff gaf i går stor föreställning, hvarvid för första gången härstädes uppfördes balettpantomimen “Den bortröfvade bruden”. Den nya pantomimen öfverträffade sina föregångare såväl i utstyrsel som knalleffekter och slog lifligt an på publiken, som också egnade lifliga bifallsyttringar åt författaren och iscensättaren, direktör Ed. Wulff.

Efter en duell mellan hjelten och skurken fick åskådaren förnöja sig åt anblicken af ett zigenarfölje, där qvinnorna utförde en liflig dans hvarpå följde den skönas bortröfvande, flykten och förföljelsen. Och så kom slutscenen, då en del af cirkusarenan förvandlas till en djup, vattenfylld graf, i hvilken ryttare och hästar hoppa sed och tumla om, och i hvilkea skurken — hvilkens role nu utfördes af vattenkonstoären Jack Stertzel från Aquarium i London — störtar sig ned högt uppe ifrån cirkuskupolen — en höjd af omkring 70 fot.

— På cirkus uppträda för närvarande två franska akrobater, bröderna Alfredo och Ferdinando, hvilka äro bland det bästa man kan få se i den vägen. Mr Boorn är ej heller oäfven som jonglör, om det ock icke är något nytt som han visar. Pelle Jöns — alias Olschansky — väcker som vanligt jubel. Han är icke en­dast rolig och qvick, utan han slår sina mästerliga och djerfva saltomortaler så att man häpnar.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 20 april 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Lorensbergs Cirkus.I Lorensbergs park låg Sveriges första fasta cirkusarena, för kringresande cirkus, musik och utställningar. Vid tiden för fotograferingen uppträder CIRKUS ED WULFF.