”Som vanligt under de senaste åren samlades arbetarna hår i staden i går e. m. till demonstrationsmöte å Heden.

Vädret var icke det bästa. Morgonens blygråa moln började fram på dagen utösa ett välgörande fast för demonstranterna säkerligen mycket ovälkommet regn. Emellertid hindrade icke detta att skarorna på utsatt tid eller klockan tre samlades å Skanstorget, hvilket knappt räckte till för mängden af demonstranter och nyfikna åskådare.

En stund efter kl. 3 satte sig det långa tåget, bestående af åtta musikkårer samt femtiotre föreningar med fyratioåtta fanor, i rörelse. Marschen gick åt Heden. Framkomna dit flockade sig skarorna kring tre där uppstälda talarestolar. Regnet, som fortfarit hela tiden, slutade nu, och solen tittade vänligt fram från en klarblå himmel.

På den första talarestolen uppträdde hr S. Persson, på den andra den bekante socialisten August Palm och på den tredje en dansk socialist från Odense, hr E. Marott, en robust gestalt med sjelfmedveten hållning. Samtlige talare ordade som vanligt om 8-timmars arbetsdag, om allmän rösträtt och om en slutlig seger, för arbetarepartiet. Sedan man hurrat och antagit en resolution, som gick ut på en anslutning till arbetareklassens internationella kraf på en lagstadgad 8-timmars arbetsdag, åtskildes skarorna i lugn och frid.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 2 maj 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: August Palm.