”Inför en talrik inbjuden publik gaf Studentföreningen i går afton å Högskolans hörsal sin förut omnämnda soirée.

Det fint sammansatta programmet, omfattande utom studentsånger äfven nummer för stråkorkester, violin och piano samt pianosoli, genomgicks på ett sätt, som länder såväl de uppträdande som deras anförare, musikdirektör Fredrik Hjort, till största heder.

Bland de extra sångerna förekom äfven en af Studentföreningens inspektor, professor Johannes Paulson, för Studentföreningen författad sång: “Till vårt standar“, till hvilken direktör Hjort satt en anslående musik.

Publiken visade genom rikligt bifall sin tacksamhet för den angenäma musiknjutningen.

Efter, konsertens slut tågade Student föreningen till Trädgårdsföreningen, där vårfest anordnats. Tal höllos under aftonens lopp för våren, sången m. m., och allt gom oftast läto sångarne höra sig.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 1 maj 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Vid Chalmers Tekniska Institut.