”Gelbgjutare Karl Gustaf Kristenson, boende nr 13 Ekelundsgatan, råkade i går, då han i berusadt tillstånd och i sällskap med en qvinnsperson lagt sig att sofva å Stora Otterhällan, att rulla från en 18 á 20 meters höjd ned å en inhägnad tomt vid Stora Badhusgatan. Han anträffades sanslös och blödande ur flera sår i hufvudet samt blef genast i den nya transportvagnen å brandstationen vid Gustaf Adolfs torg afförd till sjukhuset vid Änggården, där han fortfarande vårdas. Enligt underrättelse från sjukhuset i dag antages någon fara för lifvet ej förefinnas.

Brädgårdsarbetaren Karl Erikson råkade i går att halka omkull i bergen vid Slottsskogen, hvarvid han afbröt högra benet. Han blef genom parkpolisens försorg i droska afförd till sjukhuset vid Änggården.

Gossen Gottfrid Frankenberg blef i går då han från Klockaregatan skulle springa öfver Husargatan öfverkörd af ett fordon, kördt af brödutkörare Gustaf Niklasson, hvarvid gossen bland annat fick sina händer skadade. Han förbands å sjukhuset och vårdas nu i sitt hem. Gossen var genom oförsiktighet sjelf vållande till olyckshändelsen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 4 maj 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Husargatan mot norr från korsningen Haga Nygata, 1901.