”Innevarande års riksdag har som bekant beviljat anslag till ett dubbelspår mellan Huddinge och Tumba, hvilket är en början till att så småningom förena Stockholm och Göteborg med dubbelspår.

Sedan nu renstakning af linien, som kommer att läggas på sydöstra sidan om det nuvarande spåret, afslutats har byggnadsarbetena den 1 d:s påbörjats. En mindre arbetsstyrka är sysselsatt med jordschaktning i närheten af Tullingesjön hvarest de största tekniska svårigheterna förefinnas, nemligen uträkning at flere där befintliga mycket skarpa kurvor och stora stigningar. Byggnadschefens expedition förlägges till Tumba.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 9 maj 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Samlingsportalen och visar utbyggnaden av dubbelspåret när arbetet nått Göteborg 1911. ”Utbyggnad av dubbelspår Göteborg – Alingsås. Provbelastning av bron. Ånglok Statens Järnvägar, SJ Kd, en tender typ C med fulla förråd, en broprovningsvagn SJ Q9 samt en C-tender med fulla förråd.