”Ett par tjufaktiga ligapojkar, 17-årige Gustaf Ludvig Hansson och 18-årige Bror Arvid Jakobsson, blefvo i dag på e. m. införpassade till cellfängelset.

De hade i förgår öfverenskommit om att föröfva stöld hos handelsidkerskan Anna Persson, n:r 87 vid Allmänna vägen i Majorna. De ingingo ogeneradt i butiken under föregifvande att köpa kläder, hvarvid de utan vidare lyckades tillgripa en portmonnä med 36 kr. 95 öre samt ett par kalsonger och en halsduk, värderade till 1 kr. 65 öre. Dessa klädespersedlar och ett par kronor i kontanta penningar bortgåfvo de till ett par obekanta personer, påstå de. För omkring 9 kr. inköpte de mat och rusdrycker samt en mungiga och en halsduk. Då de i går grepos af polisen hade de i behåll 26 kr.

Hansson, boende i gamla artillerikasernen, har såsom minderårig två gånger af rådhusrätten dömts till aga för olofligt tillgrepp, samt varnades förra året för lösdrifveri. Han ämnade nu begifva sig till sjös. Jakobsson, boende n:r 22 Götgatan, hade redan, uppgaf han, tagit hyra på en skonare

Målet remitterades i dag till rådhusrätten.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 11 maj 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Allmänna Vägen 21-25.