”Handelsidkerskan Erika Andersson, Kyrkogatan 39, samt handlanden Carl Julius Berg, nr 82 C. Majornas 6:te rote, dömdes för det de under sabbatstid haft sina butiker öppna och därifrån försålt öl att bota, den förre 5 kr. och den senare, som förut bötfällts för enahanda förseelse, 10 kr.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 12 maj 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: ”Kyrkogatan – omkr. 1900 ? Obs trappan å trottoaren. (Wickman & Stillström, speceri. & delikatessaffär Kyrkogat. 23).”