”Hurudan blir sommaren?

Den engelske meteorologen Mac Dowal har i “Nature på grundval af omfattande beräkningar uppställt en lag, enligt hvilken han anser att man med temlig säkerhet kan förutsäga en kommande års- tids allmänna karakter. Han tager genomsnittstemperaturen under de trettio närmast föregående åren och sluter däraf till genomsnittstemperaturen under det följande året. Enligt denna teori har man t.ex. alltid att vänta en mild vinter, om de trettio föregående vintrarna i genomsnitt varit för kalla, och med sommaren är det likaså. Enligt dessa beräkningar skulle vi i år ha att vänta en i fråga om temperatur och nederbörd normal sommar.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 17 maj 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Sommaren 1917.