”En ny passage har i dagarne öppnats öfver den s.k. Utsiktsplatsen, sedan den höga bergsplatån genomsprängts och en väg för fotgängare härigenom åstadkommits. Passagen utgör en fortsättning af de länga stentrapporna i Nedre Fogelbergsgatans fond, och genom densamma har nämnda gata satts i förbindelse med Öfre Fogelbergsgatan vid Föreningsgatan.

En promenad uppför de präktiga trapporna och vidare till platsens öfversta höjd lönar mödan. Utsikten härifrån, som dock numera något skymmes af de många stora nybyggnaderna å förra Bolanderska trädgården, är storartad. Nedanför åskådarens fötter ligga de mest välbygda stadsdelarne med deras många torn, kupoler och tinnar, och i norr famnar blicken Hisingen med dess talrika industriella etablissement vid elfstranden och dess bergskedjor i bakgrunden.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 23 maj 1900)

Bilden i sidhuvudet här hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Nedre Fogelbergsgatan år 1903.