”Grand Hotel Haglund  har nu försetts med telefonapparater i alla resanderummen. Utom denna förbättring har damtoiletten i andra våningen undergått restaurering och omdaning samt erhållit en särdeles elegant inredning med präktiga trymåer och andra damtoiletttillbehör.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 28 maj 1900)

År 1900 fanns det 5993 telefonapparater i Göteborg. Samma år fanns de omkring 26 620 lägenheter i staden och om alla telefoner var privatägda skulle det innebära att dryga 22 procent hade telefon. Men det fanns ett antal telefoner på kontor och på hotellen, som vi sett i dagens notis ur Göteborgs Aftonblad, det gör att andelen privata telefoner i lägenheter var lägre. (Källa: Statistiks årsbok för Göteborg, år 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Interiör från Grand Hôtel Haglund år 1900.