”Solförmörkelsen i går, som tog sin början häratädes kl. 3,55 e. m. och slutade kl. 5,44 e. m., omfattade 7/15 af soldiametern. Förmörkelsen kunde ganska väl iakttagas under den tid solen ej var skymd af moln. Här och hvar sägs ock i öppna fönster och på gatan en och annan betrakta det jemförelsevis sällsynta himlafenomenet genom sotadt glas eller blott och bart genom en fint genomstungen papperslapp.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 29 maj 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Solförmörkelse studeras vid ”Johanna i Brunnsparken år 1914.