”Det förslag, som inom beredningen framställts af kapten H. W. P. Wetterström och af honom upptagits såsom reservation till hamnstyrel­sens förslag, är å ofvanstående (men nedan på denna sida) teckning utmärkt med kortare streck. Det framställer tvenno parallella pirar, af hvilka den större utgår ifrån en punkt några meter i förlängning från nuvarande stenpiren och stäcker sig därifrån 960 meter i vestlig riktning nedåt elfven, och den mindre utgår från en plats utanför Skeppsbrokajen och skulle sträcka sig 400 meter åt vester.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 30 maj 1900)

Förslag till utvidgning av hamnen. Ur: Göteborgs Aftonblad 30 maj 1900

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Göteborgs hamn under 1920-talet.