”Nummer-Telefonkatalog för Göteborg är namnet på ett litet i dagarna utkommet “nyfikenhetsregister, i hvilket alla telefonnummer här i staden äro upptagna i följd från 1 — 46 20 med resp. innehafvares namn vid sidan.

Katalogen, som säkerligen fyller ett länge kändt behof — icke minst af nyfikenhet — har gifvetvis sin praktiska nytta, då man af en eller annan orsak vill veta hvem som innehar ett visst nummer.

Det lilla prydliga röda häftet, som naturligtvis icke härstammar från telegrafverket utan från enskildt, praktiskt håll, kan reqvireras från telefon 35 50. (Se nyfikenhetsregistret).” (Ur: Göteborgs Aftonblad 9 juni 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: bordstelefon med vev. ”Taxbenen” består av U-magneter mellan vilken en spole är belägen. Med veven skapas en induktionsström för signal till växelstationen. Luren har ljudtratt och kolkornsmikrofon. Synlig ringklocka. Benen är svarta med dekor i guldfärg. 1892-1900.