”Djurplågeri. Rättaren Alfred Andersson vid Kärralund, som till körslor användt en häst behäftad med ett skafså som dock orsakat obetydlig plåga, dömdes att böta 10 kronor.

Åkardrängen Frans Oskar Gustafsson, nr 39 Fjerde Långgatan, som 31 maj å allmänna vägen i Galgkrogarne körde fort med tungt lass och därunder upprepade gånger dömdes 30 kronors böter.

Åkaren Johannes Eriksson, nr 35 Skolgatan, fick böta femtio kronor för det han vid angifvet tillfälle med en piska så illa slagit sin häst, att blodet på flera ställen sipprat ut från de af slagen träffade ställena.

Arbetskarlen Ernst Fredrik Andersson Rapp, nr 59 H Nordhemsgatan, dömdes att böta 10 kr. för det han medels hårda ryckningar i betslet misshandlat en häst.

Droskkusken Sven Svensson, anstäld bos Hyrverksbolaget, hade af enskild person anmälts för det S. Pingstdagen efter verkstäld körning fordrat 2 kr. högre körlega än taxan medgåfve samt, då han ej erhållit begärda beloppet, uppträdt såväl å gatan som i trappuppgången till den åkandes bostad på ett oskickligt sätt, äfven efter det han erhållit den honom tillkommande betalningen. skyllade på att han vid tillfället varit så sömnig att han ej haft reda på sig.

Vittnen intygade dock att S. vid tillfället varit berusad, hvartör han dömdes att för fylleri böta 10 kr. och för det han fordrat för hög körlega 5 kr.

Fattighjonet Axel Pettersson anhölls i lördags å Vasagatan för fylleri och oljud m. m. Under afförandet till polisstationen uppförde P. sig ytterst vildsint samt bet konstapeln i ena handen, hvaraf blodvite uppkom, livar- för konstapeln måste söka läkarehjelp och blef urståndsatt att tjenstgöra.

Instäld att ansvara för dessa förseelser dömdes P. att böta 170 kronor, som genast förvandlades till 20 dagars fängelse.

Murerihandtlangare Karl August Olsson kastade i onsdags i vredesmod en sten mot en butiksdörr vid Allmänna vägen i Majorna, för det han på grund af sitt berusade tillstånd af butiksegaren vägrats att köpa öl. Olsson dömdes härför att böta 20 kr.

Ynglingen Mauritz Alexius Olsson kastade sten efter några barn 12 dennes å Fjerde Långgatan och råkade att med en sten trätta ett passerande fruntimmer å ena kin­den så att ett lindrigare sår uppstod.

För detta okynne dömdes Olsson att böta 15 kr.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 23 juni 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Polis år 1921.