”Direkt automatisk telegrafering kommer att af telegrafstyrelsen anordnas mellan Stockholm och Hamburg via Göteborg och Trelleborg—Sassnits-kabeln med mellanstation i Göteborg för antingen sändning till eller mottagning från Stockholm, därvid denna delen af hela sträckan användes för telegrafering i båda riktningarna samtidigt.

Det är samma system som sedan i fjol tillämpats mellan Stockholm och Köpenhamn med Malmö till mellanstation samt mellan Göteborg och Sundsvall med Stockholm till dylik midtpunkt.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 12 juli 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: LINDHOLM & WIKSTRÖM STOCKHOLM