”Järnvägsspår på Nya kajen ha nu börjat utläggas a den del, som ligger närmast det redan öppna kajområdet. Detta arbete antages hinna afslutas i sommar, hvarofter platsens planering vidtager. Kajen i sin helhet torde bli tillgänglig för trafik i höst.

En tilläggsbrygga med vänthus har uppförts för elftrafiken.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 13 juli 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Lastning på båt från hästar med kärra år 1905.