När det inte finns något annat att tala om, då går det alltid bra att tala om hur vädret skall bli:

”Det såg nästen ut som om fruntimmersveckan i år — sin vana otrogen — icke skulle bjuda på. regn. Men det otroliga skulle icke inträffa, om ock Kristina, som i dag på morgonen fällde de första tårarne, har en icke allt för gråtmild uppsyn. Det lilla regn som kommit är dock välkom­met, icke minst för landtmännen, som åtminstone här i trakten ha det mesta af sitt hö välbergadt under tak.

Barometern faller sakta, så att mer nederbörd torde säkerligen vara att vänta, om ock icke för någon längre tid. “Väderleksprofeterna“ spå åska och sedan vackert väder igen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 24 juli 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Barometer.