”Den drunknade i Rosenlundskanalen, som för ett par dagar sedan uppdrogs, har befunnits vara pitpropsarbetaren Karl Johan Pettersson som bott i nr 48 Andra Långgatan, Det antages att han skolat gå ombord på en pråm vid kajen, men på något sätt snafvat och fallit i vattnet samt sålunda omkommit. Han var född 1877.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 23 juli 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kommers vid Fiskkajen, omkring år 1902.