”En vacker illuminationsfest firades i lördags afton å Styrsö Hafsbad, hvarvid ett tusental lyktor belyste parken och stranden.

Redan kl. 5 på e. m. öppnades bazaren i försäljningsstånd i parken. Under aftonens lopp var barnbal anordnad, hvarjemte folkdanser och friluftslekar utfördes. Tjärtunnor och bengaliska eldar upptändes på holmarna vid 10-tideu och så följde en venetiansk regatta, hvarunder sång med guitarrackompaujemang utfördes från en af båtarne.

Festen afslöts sedan med animerad bal.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 20 augusti 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Foto som visar Strysö Bratten med kallbadshuset med brygga till höger. På bilden syns även varmbadhuset och hotellet.