”Elgjakten i länet samt närgränsande län börjar som bekant i morgon, den 1 sept., och fortgår till och med den 15 september. I Göteborgs och Bohus län är fångande och dödande af såväl elgkor som årskalfvar af elg förbjudet, medan i Elfsborgs län förbudet endast gäller årskalfvar.

Tillgången på elg lär vara ganska riklig, så att den blifvande jaktsäsongen torde kunna lemna ett godt resultat Jakten å hjort och rådjur börjar likaledes i morgon och fortgår t. o. m. 31 dec. utom för Göteborgs och Bohus län där jakten å rådjur är tillåten endast tiden 16 sept.—15 nov.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 31 augusti 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: ”29 september 1919. Jägare i ateljé. Hans Olsson, best.ligg.”