”I lördags på e. m. anträffade ett par arbetare i bergen söder om Änggården, Örgryte socken, en döende man, fullständigt medvetslös och höljd i trasor. Stora öppna sår förefunnos å ena benet, i hvilka maskar i mängd krälade.

Den döende mannen befanns vara stufveriarbetaren Johan Anton Andersson, omkring 30 år gammal och boende n:o 4 vid Klockaregatan. Han fördes genast till Sahlgrenska sjukhuset, där döden i går befriade honom från alla lidanden.

Andersson, som ofta varit s. k. uteliggare, hade antagligen i berusadt tillstånd sökt sig en hviloplats i ofvannämnda berg och dar varit liggande ett par, kanske flera dygn.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 10 september 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Finsmossen, år 1937.