”Idag på e. m. stod inför poliskammaren en stackars qvinna, anhållen för stöld som bon föröfvat för att lindra sina fem små barns hungersnöd. Hon hade sistl. maj i ett skolhus i Majorna tillgripit en kavaj samt förra månaden i Annedals skolhus fyra kavajer, samtliga värderade till 34 kronor, och af henne pantsatta och försålda för 11 kronor.

Under synbar ånger anförde den tarfligt men snyggt klädda modern, som var ytterligt afmagrad och föreföll vara mycket sjuklig, att hennes man senaste tiden haft ringa arbetsförtjenst och i följd däraf ej kunnat mycket bidraga till familjens underhåll. Hennes fem små barn hade därför ofta saknat föda. För att lindra de smås hunger hade hon drifvits till att stjäla; hennes för barnens lidande ömmande modershjerta hade gjort henne : till tjuf. För de pengar hon på detta sätt erhållit hade hon inköpt mat åt de hungrande små.

Den stackars qvinnan, som är 42 år gammal, har aldrig varit tilltalad för brott samt är arbetsam och ordentlig i sitt hem.

Målet remitterades till rådhusrätten, och modern fick återvända hem till sina barn.

De personer som ömma för den stackars familjens nöd kunna å vår tidnings redaktionsbyrå få uppgift på familjens adress.

Man må hoppas att den stackars modren erhåller det mildaste straff lagen i thy fall stadgar samt att välvilliga menniskor räcka en hjelpande hand åt den betryckta familjen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 11 september 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Skolhuset i Annedal år 1905.