”Kl. 9 ,25 i morse inlöpte på Bergslagsbanans station härstädes det tåg, hvarpå prins Luigi, den i hast beryktade sydländske upptäcktsfararen, skulle befinna sig.

Mottagandet hade icke någon officiell prägel. En del italienare, som vistas här i staden, hade mött vid stationen och skyndade nu till en l:a klassens bogievagn, som bar påskriften reserveradoch där de tänkte finna sin celebre landsman. Ljudliga evviva genljödo och åtföljdes af energiska handklappningar, men ingen prins vardt synlig.

De gingo då öfver på andra sidan och förforo på samma sätt, men förgäfves.

Prinsen hade på något sätt smugit sig ur vagnen och sitter helt lugnt borta i stationsrestauranten och intager sin frukost under det hans landsmän bringa — vagnen sin hyllning.

Prins Luigi måtte minst af allt vara svag för hyllning. När folket strömmade till matsalen, satt han där med stoiskt lugn och låtsade som om det regnade.

Endast i afskedets ögonblick, när tåget kl. 9,45 lemnade stationen för att föra honom vidare söderut, bevärdigade han den hurrande folkmassan med några stela nickningar, under det han njöt af en blossande cigarr.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 12 september 1900)

Läs mer om Luigi Amedeo på wikipedia.

Bilden i sidhuvudet är hämtad från wikemedia:

By Bain News Service, publisher – This image is available from the United States Library of Congress’s Prints and Photographs divisionunder the digital ID ggbain.01161.This tag does not indicate the copyright status of the attached work. A normal copyright tag is still required. See Commons:Licensing for more information., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2752544