”Dyrt fyrverkeri. Kolhandl. Johan August, Dahlén, boende i nr 72 vid Stampgatan, hade tre särskilda gånger roat sig med au af bränna raketer dels i en trädgård, dels å öppen plats, trots tillsägelse han polis.

Nöjet uppskattades af polisen till 15 kr.

Vettvillingar. Trädgårdsarbetaren Gustaf Rundqvist, boende Olskroksgatan 7. hade uppträdt bråkigt genom att svärja och väsnas så att folksamling uppstått. 30 kr.

Ivar Berndtsson, nr 104 B, Maj. 5 rote, stod tilltalad för att i berusadt tillstånd ha titulerat en poliskonstapel med “byling“, polissj—1 etc. 40 kr.

En saktmodig jordbrukare, Olaus Andersson från Berg i Bollebygd, hade härom dagen i staden råkat komma i något för upprymd sinnesstämning. Anhållen härför å Stampgatan trodde han sig komma undan genom att göra ett vildsint motstånd, men konstapeln var starkare.

Vår man pliktade 25 kr.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 6 oktober 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: orgaregatan mot Redbergsvägen, foto taget från Olskroksgatan. 1910-15.