”Postvaktbetjenten Johannes Andersson Dahl blef i dag på e. m. införpassad till cellfängelset.

Dahl erkände att han sedan sistl. augusti tillgripit dels sjutton bref i sorteringsrummet å postlokalen och dels sex bref i en postlåda som hitkom 2 dennes från Alingsås. Samtliga dessa 23 bref hafva påträffats i hans bostad nr 32 vid Karl Gustafsgatan. Därjemte har han öppnat och undersökt ett 60-tal bref, som han sedan ihopklistrat och återställt postkontoret till befordran. Hela hans rof har enligt hans uppgift endast utgjort en femkronesedel och tre stycken tioöres frimärken.

Dahl är 29 år gammal och ogift.

Utredning pågår hos detektiva polisen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 5 oktober 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Posten bäres ut. foto tagen d. 24 April 1912.