”Tredje maskinisten å ångaren, hvilkens rätta namn var Harry Wouldy och som af den utströmmande ångan svårt brändes i synnerhet på framsidan af kroppen, har i natt efter svåra plågor aflidit å Sahlgrenska sjukhuset å Änggården.

Donkeymanuen, som heter A. M. Packlewald och äfven erhöll betydliga brännskador, är i dag ganska kry och befinner sig betydligt på bättringsvägen.

Det var ångventilen till babords stora ångpanna som exploderade. Denna ventil hade för två månader sedan nyinsatts i England och där afprofvats och godkänts af ångpanneinspektören. Explosionen kan sålunda icke vara en följd af slarf eller bristande varsamhet utan får betraktas som en ren olyckshändelse.

En ny ventil är i görningen å D. Robertsons mek. verkstad, och beräknas denna vara färdig i morgon förmiddag, hvadan Rollo kan afgå till Hull först i morgon middag, sedan emigranterna blifvit fördröjda i två dygn.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 4 oktober 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Emigrantfartyget ”Rollo” lämnar kajen, ca år 1900.