”Å Fisktorget voro i dag priserna å fisk ovanligt högt uppdrifna, eaktadt rätt mycket sill inkommit. Af större rödspotta fanns ytterst litet och fick man härför betala 5 à 6 kr. pr tjog. Mindre torsk måste betalas med 50 öre pr styck.

Rätt länge ha en del fiskare vid sidan af affären med målgill hummer i smyg försålt undermålig sådan. I dag inträffade emellertid att polisen beslagtog ett par fiskares parti, hvilket kunde värderas till 150 kr. Det blef sålunda en dålig affär för fiskarena, då till förlusten af hummerpartiet kommer den ej obetydliga plikten.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 3 oktober 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Fiskkommers.